top of page

CÁC DỰ ÁN SEPS TỪNG CHỤP

Đối với SEPS, 1 bức ảnh nội thất - kiến trúc đẹp là 1 bức ảnh gọn gàng, sạch sẽ và không có chi tiết thừa. Mọi thứ trong khung hình đều phải có vai trò và ý nghĩa của nó trong đó.

bottom of page